TÅGE

 


 

Tåge er skyer dannet ved jordoverfladen. Tåge består af små vanddråber, der gør luften uklar. Er sigtbarheden mindre end en km - dvs. når man kan se mindre end en km frem - kaldes det tåge. Ellers kaldes det dis.

Strålingståge

Strålingståge dannes på stille og klare aftener, hvor der sker en kraftig varmeudstråling fra jordoverfladen. Dermed bliver både jorden og luften over den afkølet, og tågen kan dannes på samme måde som en sky (se tegning her). Ofte dannes den så tæt ved jorden, at man kan kigge hen over den.

En anden form for strålingståge er kendt under navnet "mosekone-bryg". Den forekommer over vådområder som søer, åer og moser. På en stille og klar aften afkøles vandet langsommere end luften. Vandoverfladen står så og damper ind i den kolde luft.


 

Tåge kan også dannes på grund af forurening. Så kaldes den smog (smoke + fog, engelsk for røg + tåge). Hvis temperaturen, som vist til venstre på figuren, stiger med højden, dannes en inversion. Den forhindrer den forurenede luft under inversionen i at stige til vejrs, og smog'en kan derfor ligge i dagevis som en dyne hen over byerne.

Advektionståge

Advektionståge forekommer, når varm og fugtig luft strømmer (advekteres) ind over en kold overflade. Det kan fx ske, når en svag vestenvind fra Nordsøen en klar vinterdag bevæger sig ind over den jyske vestkyst (havgus). Omvendt kan der dannes tåge om foråret og forsommeren ude over havet, når det endnu er koldt efter vinteren. Så vil en svag fralandsvind ofte danne tåge langs kysten.

Tågen letter - måske

Tåge kan give trafikken og især luftfarten store problemer. Det er derfor af stor betydning, at kunne forudsige, hvornår tåge dannes, og hvornår den forsvinder igen. Men det kan ofte være svært. Om sommeren vil tåge, der dannes om natten, næsten altid forsvinde i løbet af formiddagen pga. solens opvarmning.

Omvendt vil solen om vinteren have så lidt magt, at den har meget svært ved at få tågen til at forsvinde. Den kan ligge i dagevis, hvis en mild og fugtig luft blæser ind over Danmark fra sydvest.